Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznamGarance

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznamGarance

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Ceník stavebních prací on-line modul Řemeslník, Stavitel

Předplatné období: 12 měsíců

Internetová aplikace pro oceňování stavebních prací, tvorbu stavebních rozpočtů, harmonogramu staveb a okamžitého sledování čerpání rozpočtu, včetně fakturace. Aktuální ceny stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. pro rok 2024.

Co získáte?

Okamžitý přístup k aktuálním cenám za stavební práce a materiál od firmy RTS, a.s. Zkalkulujete si cenu za Vaše stavební práce, vytvoříte si časový plán stavby a vyfakturujte Vámi odvedenou práci.

Co nabízíme?

Okamžitou možnost oceňovat stavebních práce a materiál, včetně tvorby a úpravy stavebních rozpočtů, výkazu výměr a automatického ocenění slepého rozpočtu přímo ze souboru v Excelu.

Poradenský servis

Bezplatný HOT-LINE k produktu je k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel. 222 539 355 nebo prostřednictvím emailu oncsp.hotline@dashofer.cz. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Proč právě on-line?

Bez nutnosti cokoliv instalovat získáte okamžitý přístup k cenám stavebních prací a materiálů odkudkoliv a kdykoliv.

Přehled modulů

1. Katalog stavebních prací a materiálů

2. Stavební rozpočet

3. Harmonogram stavby

4. Čerpání rozpočtu a fakturace

Garance kvality

Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Ovládání programu je vytvářeno ve spolupráci se zkušenými rozpočtáři.

Objednejte si produkt  za 8370,-  bez DPH

Ceník stavebních prací online - modul Řemeslník, Stavitel je určen pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, na základě kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. pro rok 2024. Můžete v něm automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů. Zkalkulujte cenu za Vaše stavební práce, vytvoříte časový plán stavby a vyfakturujte Vámi odvedenou práci.

Video

Výběr z obsahu on-line verze:

Katalog stavebních prací a materiálů

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Přehledná stromová struktura katalogu
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Úprava stávajících položek
 • Vyhledávání v ceníku stavebních prací a materiálů

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu stavby
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon
 • Export rozpočtu do MS Excelu nebo do formátu pdf
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Zaokrouhlování cen
 • Při exportu položek do Excelu možnost výběru exportovaných sloupců
 • Tisk a PDF kompletního stavebního rozpočtu, krycího rozpočtu, výkazu výměr a všech podkladů pro veřejné zakázky

Harmonogram stavby

 • Grafická a tabulková část harmonogramu stavby
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Technologická přestávka
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Export tabulkové části harmonogramu do excelu
 • Tisk a PDF kompletního harmonogramu stavby

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Zobrazení historie čerpání
 • Vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky v čerpání rozpočtu
 • Fakturace položek z rozpočtu včetně ostatních nákladů
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 • Vystavení faktury - daňový doklad, zálohové faktury a faktury s přenesenou daňovou povinností
 • Zobrazení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Zaokrouhlování cen ve fakturaci
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Kontakty - databáze dodavatelů a firem použitých pro fakturaci
 • Export do excelu čerpání rozpočtu
 • Možnost rozděleného tisku faktur - faktura a soupisu provedených prací
 • Tisk a PDF čerpání rozpočtu a faktur

Aktualizační servis po dobu předplatného

Součástí produktu je kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů 2024 od firmy RTS, a.s. Tato databáze se dvakrát ročně aktualizuje na novou cenovou úroveň a doplňuje se o nové položky za stavební praxe.

Ovládání produktu se v rámci aktualizačního servisu upravuje a doplňuje průběžně o nové funkce produktu, vycházející z požadavků uživatelů.

Po celou dobu trvání předplatného existuje možnost vracet se ke staré verzi databáze cen a volit možnost přepočtu zpracovaných rozpočtů podle zvolené cenové úrovně databáze cen.

Poradenský servis zdarma

V rámci poradenského servisu Vám zdarma poskytujeme k produktu hot-line, poradíme a zodpovíme dotazy s používáním produktu. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel.: 222 539 355.

Doporučené minimální technické vybavení zařízení, na kterém bude on-line aplikace používána:

PC

 • operační systém: Microsoft Windows 7 a vyšší, Linux Ubuntu 14.10 a vyšší, MacOS 10.10 a vyšší
 • prohlížeč: MS Internet Explorer 10.0 a vyšší, Mozila Firefox 40 a vyšší, Google Chrome 44 a vyšší, Opera 31 a vyšší, Safari 
 • monitor, rozlišení: SVGA, min. 1024 x 768

Tablet a smartphone

 • operační systém: Microsoft Windows 8 a vyšší, Android 4.0 a vyšší, iOS 4.0 a vyšší
 • prohlížeč: MS Internet Explorer 10.0 a vyšší, Google Chrome, Safari
 • display, rozlišení: min. 1024 x 768 (tablet), min. 800 x 480 (smartphone)
 • procesor: min. 1 GHz

Toto jsou pouze doporučené minimální HW požadavky, které zaručují bezproblémovou funkčnost internetové aplikace. Není vyloučena funkčnost i na nižších verzích operačních systémů a internetových prohlížečích.

Počet RTS položek stavebních prací a materiálů

98.809
položek stavebních prací
83.708
položek materiálů
7.031
agregovaných položek
Objednejte si produkt  za 8370,-  bez DPH