Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznam

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznam

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Ceník stavebních prací s kompletem publikací

Program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů staveb, čerpání rozpočtu a fakturaci. Aktuální ceny stavebních prací a materiálů 2022 od firmy RTS, a.s. Program je cenově dostupný a jednoduchý na ovládání s celou řadou funkcí v prostředí Windows. Využijte cenově zvýhodněné nabídky a pořiďte si Ceník stavebních prací 2022 spolu s kompletem publikací Rozpočtování a Oceňování staveb. Získáte tak navíc k programu přehledně zpracovaná pravidla pro rozpočtování a oceňování doplněná příkladem stavebního rozpočtu rodinného a bytového domu. Instalace softwaru je z CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Objednat nyní Ceník 2022 s kompletem publikací se slevou 50%

Co získáte?

Ceny stavebních prací a materiálů 2022 pro sestavení stavebního rozpočtu a výkazu výměr, včetně možnosti automatického ocenění slepého rozpočtu a řady tiskových výstupů a exportů do PDF, XLS, XML a XC4.

Co nabízíme?

Aktuální verzi programu 5.5 s kompletní databází cen RTS 2022 pro tvorbu stavebního rozpočtu, harmonogramu stavby a nástroj pro fakturaci odvedené stavební činnosti podle platné legislativy.

Poradenský servis

Bezplatný HOT-LINE k produktu je k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel. 222 539 355 nebo prostřednictvím emailu csp.hotline@dashofer.cz. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Proč právě software?

Program pro oceňování stavebních prací v prostředí Windows, včetně databáze cen stavebních prací a materiálů a řadou funkcí a výstupů. Instalovat můžete z CD, nebo si verzi stáhnout.

Přehled modulů

1. Katalog stavebních prací a materiálů
2. Stavební rozpočet
3. Harmonogram stavby
4. Čerpání rozpočtu a fakturace
5. Vzorové rozpočty

Garance kvality

Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Ovládání programu je vytvářeno ve spolupráci se zkušenými rozpočtáři.

Databáze cen 2022 s kompletem publikací se slevou 50%

Objednejte si Ceník stavebních prací s kompletem publikací Rozpočtování staveb a Oceňování staveb od přípravy po realizaci za zvýhodněnou cenu 8 780 Kč.

Získáte novou verzi softwaru s kompletem publikací se slevou 50%

Software na CD-ROMu včetně manuálu za původní cenu 7 990 Kč.
Publikace Rozpočtování staveb, formát B5, 86 stran za původní cenu 790 Kč. Publikace Oceňování staveb od přípravy po realizaci, formát B5, 106 stran za původní cenu 790 Kč.

Instalace softwaru je přes dodané CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Objednejte si produkt za 8780,-  bez DPH

Ceník stavebních prací 2022 je program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci.

Základní součástí programu je databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů, tj. celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. K dispozici je tak nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností.

Aktuální verze 5.5 umožňuje automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen soubor xls nebo xlsx). Zároveň je možné také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. anebo při tvorbě rozpočtů používat speciální funkci Automatické určení výměr, která Vám určí výměry přímo z výkresu a vloží je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Tento software je určený pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku. Instalace softwaru je z dodaného CD, nebo je možnost si verzi stáhnout.

K softwaru Ceník stavebních prací obdržíte navíc komplet dvou publikaci Rozpočtování staveb a Oceňování staveb od přípravy po realizaci. Obě publikace mají formát B5 a jejich rozsah je 86 a 106 stran.

Video

Výběr z obsahu software a kompletu publikací:

SOFTWARE

Ceník stavebních prací

PUBLIKACE

Rozpočtování staveb

PUBLIKACE

Oceňování staveb od přípravy po realizaci

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Přehledná stromová struktura katalogu s detailnějším členěním prací a montáží
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Úprava stávajících položek  
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Vyhledávání v ceníku stavebních prací a materiálů  

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (za pomoci xls nebo xlsx souboru)
 • Ocenění rozpočtu z Excelu do Excelu - doplnění cen a vrácení zpět do původního souboru
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Hromadné nastavení procenta pro režii, zisk a mzdy v rámci zpracovaného rozpočtu
 • Zobrazení rozpočtu v nákladové ceně, tj. bez režií a zisků
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Sumarizace položek rozpočtu za HSV, PSV, Montáží, Přesunu hmot a sutí a Materiál
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jednotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Možnost exportu do Excelu se zachováním vzorců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Zobrazení procentuálního poměru nákladů v rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Automatické určení výměr  

Harmonogram stavby

 • Grafická a tabulková část harmonogramu stavby
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Technologické přestávky
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Export tabulkové části harmonogramu do excelu
 • Tisk a PDF kompletního harmonogramu stavby     

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Zobrazení historie čerpání
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 •  Kniha faktur
 •  Centrální evidence všech faktur v programu
 •  Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 •  Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 •  Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Kontakty - databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Automatické sledování a rozesílání upomínek faktur
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Tisk a PDF čerpání rozpočtu a faktur, vč. hromadného tisku
 • Export do excelu čerpání rozpočtu a fakturace
 • Vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky v čerpání rozpočtu
 • Statistika fakturace
 • Prostavěnost stavby

Principy tvorby ceny ve stavebnictví

 • Nákladově orientovaná tvorba cen
 • Tvorba cen orientovaná na poptávku
 • Konkurenčně orientovaná tvorba cen
 • Kombinace přístupů ve stavebnictví

Oceňování stavební produkce

 • Struktura nákladů stavebního projektu
 • Ocenění pomocí rozpočtových ukazatelů
 • Ocenění pomocí stavebního rozpočtu
 • Podrobný položkový rozpočet
 • Nabídka do veřejné soutěže
 • Ocenění změn projektu 

Kalkulace nákladů na stavební konstrukce a práce

 • Individuální kalkulace
 • Kalkulační vzorec
 • Položky Ceníku stavebních prací

Příklad - Stavební rozpočet (rodinný dům)

 • Postup při tvorbě soupisu prací
 • Základní funkcionalita
 • Projektová dokumentace
 • Soupis prací
 • Krycí list
 • Rekapitulace
 • Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 

Životní cyklus stavby

 • Stavba a stavební objekt
 • Struktura životního cyklu stavby

Oceňování staveb v předinvestiční fázi

 • Třídění stavební produkce - objekty
 • Cenové ukazatele

Oceňování staveb v investiční fázi

 • Třídění stavební produkce – konstrukce a práce
 • Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 • Stavební rozpočet
 • Struktura stavebního rozpočtu
 • Ceny ve stavebních rozpočtech

Oceňování staveb v provozní fázi a likvidaci

Příklad - Oceňování bytové (rezidenční) stavby

Projektová dokumentace

Investiční záměr

 • Ocenění stavebních objektů 

Příprava a realizace stavby

 • Ocenění zemních prací
 • Ocenění základových konstrukcí
 • Ocenění svislých konstrukcí
 • Ocenění vodorovných konstrukcí
 • Ocenění úprav povrchů a konstrukcí podlah
 • Ocenění ostatních konstrukcí a prací
 • Ocenění izolací proti vodě
 • Ocenění profesí
 • Ocenění tesařských konstrukcí
 • Ocenění dřevostaveb
 • Ocenění klempířských konstrukcí
 • Ocenění krytin tvrdých
 • Ocenění truhlářských konstrukcí
 • Ocenění zámečnických konstrukcí
 • Ocenění podlah z dlaždic
 • Ocenění podlah vlysových a parketových
 • Ocenění keramických obkladů
 • Ocenění nátěrů
 • Ocenění maleb
 • Ocenění montáží
 • Ocenění vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů
 • Krycí list
 • Rekapitulace nákladů
 • Položkový rozpočet
 • Přepočet cenového ukazatele

Aktualizační servis k programu

Dvakrát ročně aktualizujeme databázi cen stavebních prací a materiálů a doplňujeme je o nové technologie, včetně modulů programu. Při obdržení aktualizované verze programu se Vám stará verze s databází cen RTS přesune do archívu, ke kterému se budete moci kdykoliv vrátit a pracovat s ním. Vlastní položky se Vám přenesou do nové zaktualizované verze a zpracované rozpočty Vám program nabídne případně k automatickému přepočtu nebo ponechání ve staré cenové úrovně. S každou aktualizací je dále program rožšiřován a upravován o nové funkce.

Cena aktualizace u Ceníku stavebních prací je 2.990,- Kč + příplatek za multilicenci.

Poslední aktualizace programu 5.5 obsahuje:

 1. aktuální databázi cen RTS platnou až do jara 2023
 2. nová cenová soustava RTS reaguje na vývoj cen ve stavebnictví
 3. převedení programu do nového prostředí
 4. uživatelský manuál v digitální podobě s vyhledáváním
 5. seznam položek pro vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VORN)

Poradenský servis zdarma

V rámci poradenského servisu Vám zdarma poskytujeme k produktu hot-line, poradíme a zodpovíme dotazy s používáním produktu. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel.: 222 539 355 nebo na emailu: csp.hotline@dashofer.cz.

Minimální požadavky na konfiguraci PC:

 • Počítač: procesor Intel Core, ADM Ryzen
 • Operační systém: Windows 10, 11
 • Operační paměť: 4 GB RAM (a více)
 • Pevný disk: min. 1 GB místa na hard disku
 • Rozlišení monitoru: 800 x 600 bodů (a více)

Instalace softwaru

Software Ceník stavebních prací je standardně instalován z instalačního CD. Potřebujete-li ale instalovat nebo přeinstalovat tento software a nemáte už zakoupené instalační CD nebo máte nový počítač, který neumožňuje používání CD, pak využijte tento odkaz instalace. Získáte tak instalační soubor k Ceníku stavebních prací. Tato možnost platí pouze pro verze 4.0 a vyšší, které byly uhrazeny a mají platné licenční číslo.

Multilicence

Chcete-li využívat program na více počítačích, je potřeba si ještě objednat multilicenci, tj. příplatek za poskytování multilicence.

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 54 000,- Kč2 000,- Kč
6 - 156 000,- Kč4 000,- Kč
16 - 2510 000,- Kč6 000,- Kč

Počet RTS položek stavebních prací a materiálů

98.809
položek stavebních prací
83.708
položek materiálů
7.031
agregovaných položek

Databáze cen 2022 s kompletem publikací se slevou 50%

Objednejte si Ceník stavebních prací s kompletem publikací Rozpočtování staveb a Oceňování staveb od přípravy po realizaci za zvýhodněnou cenu 8 780 Kč.

Získáte novou verzi softwaru s kompletem publikací se slevou 50%

Software na CD-ROMu včetně manuálu za původní cenu 7 990 Kč.
Publikace Rozpočtování staveb, formát B5, 86 stran za původní cenu 790 Kč. Publikace Oceňování staveb od přípravy po realizaci, formát B5, 106 stran za původní cenu 790 Kč.

Instalace softwaru je přes dodané CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Objednejte si produkt za 8780,-  bez DPH