Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznamGarance

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznamGarance

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty

Program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů staveb, čerpání rozpočtu a fakturaci, doplněný o 720 vzorových rozpočtů. Aktuální ceny stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. pro rok 2024. Program je cenově dostupný a jednoduchý na ovládání s celou řadou funkcí na ovládání v prostředí Windows. Instalace softwaru je z CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Co získáte?

Ceny stavebních prací a materiálů 2024 pro sestavení stavebního rozpočtu a výkazu výměr, včetně automatického ocenění slepého rozpočtu a výstupů a exportů do PDF, XLS, XML a XC4. Navíc 720 vzorových rozpočtů pro jednotlivé stavební činnosti.

Co nabízíme?

Aktuální verzi programu 5.8 s kompletní databází cen RTS 2024 pro tvorbu stavebního rozpočtu, harmonogramu stavby a nástroj pro fakturaci odvedené stavební činnosti. Navíc 720 vzorových rozpočtů pro jednotlivé stavební činnosti.

Poradenský servis

Bezplatný HOT-LINE k produktu je k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel. 222 539 355 nebo prostřednictvím emailu csp.hotline@dashofer.cz. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Proč právě software?

Program pro oceňování stavebních prací v prostředí Windows, včetně databáze cen stavebních prací a materiálů a řadou funkcí, doplněný o 720 vzorových rozpočtů. Instalovat můžete z CD, nebo si verzi stáhnout.

Přehled modulů

1. Katalog stavebních prací a materiálů
2. Stavební rozpočet
3. Harmonogram stavby
4. Čerpání rozpočtu a fakturace
5. Vzorové rozpočty

Garance kvality

Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Ovládání programu je vytvářeno ve spolupráci se zkušenými rozpočtáři a kolektivem autorů z praxe.

Objednejte si produkt za 8990,-  bez DPH

Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty 2024 je program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci, včetně vzorových rozpočtů a přístupu do on-line verze.

Základní součástí programu a on-line verze je databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů, tj. celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. K dispozici je tak nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností. Další součástí tohoto produktu je navíc modul Vzorové rozpočty, který obsahuje 720 vzorových rozpočtů pro jednotlivé stavební činnosti.

Aktuální verze programu 5.8 umožňuje automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen soubor xls nebo xlsx). Zároveň je možné také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. anebo při tvorbě rozpočtů používat speciální funkci Automatické určení výměr, která Vám určí výměry přímo z výkresu a vloží je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Zajištěna vzájemná porvázanost mezi softwarovou a on-line verzí produktu. Online verze zajistí okamžitý přístup k databázi cen a ke zpracovaným souborům. Software větší komfort ve zpracování s větší řadou funkcí a variabilitou výstupů. Produkt je určený pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku. Instalace softwaru je z dodaného CD, nebo je možnost si verzi stáhnout.

Video

Výběr z obsahu programu:

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Zálohování vlastních položek
 • Přehledná stromová struktura katalogu s detailnějším členěním stavebních prací a montáží
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Úprava stávajících položek
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Možnost vložit do Katalogu specifikaci položky - obrázek s detailem materiálu, vygenerovat QR a čárový kód nebo odkaz na web dodavatele

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr s neomezeným počtem řádků a popisky
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Ocenění rozpočtu z Excelu do Excelu - doplnění cen a vrácení zpět do původního souboru
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem nebo podle zadané cílové ceny rozpočtu
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Hromadné nastavení procenta pro režii, zisk a mzdy v rámci zpracovaného rozpočtu
 • Zobrazení rozpočtu v nákladové ceně, tj. bez režií a zisků
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Sumarizace položek rozpočtu za HSV, PSV, Montáží, Přesunu hmot a sutí a Materiál
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jednotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Možnost exportu do Excelu se zachováním vzorců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Hromadná změna množství u zadaných položek v rozpočtu
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Zobrazení procentuálního poměru nákladů v rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Možnost porovnání rozpočtů se zvýrazněním rozdílů
 • Automatické určení výměr

Harmonogram

 • Grafická a tabulková část
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Technologické přestávky
 • Počet pracovních dnů a hodin

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vložení razítka a podpisu do faktur a vystavování dobropisu
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu a s libovolnou DPH
 • Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Evidence o uhrazení vyfakturovaných položek v rámci čerpání rozpočtu
 • Automatické sledování a rozesílání upomínek faktur
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Uchování historie čerpání položky
 • Statistika fakturace
 • Prostavěnost stavby – evidence průběhu výstavby s fakturací a soupisy prací

Vzorové rozpočty

 • 720 vzorových skladeb stavebních rozpočtů
 • možnost otevřít vzorový rozpočet v programu Ceník stavebních prací a pracovat s ním
 • otevření vzorového rozpočtu ve formátu pdf, xls (excel) nebo jako formát xml (tj. elektronický výkaz výměr)
 • možnost přiřazovat vybrané vzorové rozpočty do oblíbeného seznamu vzorů
 • praktické vyhledávání v databázi vzorů podle čísla vzoru, názvu nebo podle JKSO
 • tvorba stavebního rozpočtu bez opomenutí základních položek

Aktualizační servis k programu

Dvakrát ročně aktualizujeme databázi cen stavebních prací a materiálů a doplňujeme je o nové technologie, včetně modulů programu. Při obdržení aktualizované verze programu se Vám stará verze s databází cen RTS přesune do archívu, ke kterému se budete moci kdykoliv vrátit a pracovat s ním. Vlastní položky se Vám přenesou do nové zaktualizované verze a zpracované rozpočty Vám program nabídne případně k automatickému přepočtu nebo ponechání ve staré cenové úrovně. S každou aktualizací je dále program rožšiřován a upravován o nové funkce. Zároveň program rozšiřujeme o další vzorové rozpočty a stávající vzory aktualizujeme na novou cenovou úroveň.

Cena aktualizace u Ceníku stavebních prací se vzorovými rozpočty je 3.990,- Kč + příplatek za multilicenci.

Poslední aktualizace programu 5.8 obsahuje:

 1. aktuální databázi cen RTS pro rok 2024
 2. 720 vzorových rozpočtů pro jednotlivé stavební činnosti
 3. QR kód na fakturách
 4. zobrazení nové sazby DPH
 5. centrální čísleník konstant pro výměry položek
 6. vylepšený import pro ocenění rozpočtu z Excelu
 7. zobrazení stavebních objektů v harmonogramu stavby

Poradenský servis zdarma

V rámci poradenského servisu Vám zdarma poskytujeme k produktu hot-line, poradíme a zodpovíme dotazy s používáním produktu. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel.: 222 539 355 nebo na emailu: csp.hotline@dashofer.cz.

Minimální požadavky na konfiguraci PC:

 • Počítač: procesor Intel Core, ADM Ryzen
 • Operační systém: Windows 10, 11
 • Operační paměť: 4 GB RAM (a více)
 • Pevný disk: min. 1 GB místa na hard disku
 • Rozlišení monitoru: 800 x 600 bodů (a více)

Instalace softwaru

Software Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty je standardně instalován z instalačního CD. Potřebujete-li ale instalovat nebo přeinstalovat tento software a nemáte už zakoupené instalační CD nebo máte nový počítač, který neumožňuje používání CD, pak využijte tento odkaz instalace. Získáte tak instalační soubor k Ceníku stavebních prací se vzorovými rozpočty. Tato možnost platí pouze pro verze 4.0 a vyšší, které byly uhrazeny a mají platné licenční číslo.

Multilicence

Chcete-li využívat program na více počítačích, je potřeba si ještě objednat multilicenci, tj. příplatek za poskytování multilicence.

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 55 000,- Kč2 500,- Kč
6 - 158 000,- Kč4 000,- Kč
16 - 2512 000,- Kč6 000,- Kč

Počet RTS položek stavebních prací a materiálů

97.963
položek stavebních prací
76.790
položek materiálů
7.235
agregovaných položek
Objednejte si produkt za 8990,-  bez DPH