Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznamGarance

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznamGarance

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Ceník stavebních prací se vzory a on-line verzí

Program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů staveb, čerpání rozpočtu a fakturaci, doplněný o vzorové rozpočty a přístupem do on-line verze. Aktuální ceny stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. pro rok 2024. Program je cenově dostupný a jednoduchý na ovládání s celou řadou funkcí na ovládání v prostředí Windows. Instalace softwaru je z CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Co získáte?

Ceny stavebních prací a materiálů 2024 pro sestavení stavebního rozpočtu a výkazu výměr, včetně možnosti automatického ocenění slepého rozpočtu a řady tiskových výstupů a exportů do PDF, XLS, XML a XC4. Navíc 720 vzorových rozpočtů a roční vstup do on-line verze.

Co nabízíme?

Aktuální verzi programu 5.8 s kompletní databází cen RTS 2024 pro tvorbu stavebního rozpočtu, harmonogramu stavby a nástroj pro fakturaci odvedené stavební činnosti podle platné legislativy. Navíc 720 vzorových rozpočtů a přístup i do on-line verze.

Poradenský servis

Bezplatný HOT-LINE k produktu je k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel. 222 539 355 nebo prostřednictvím emailu csp.hotline@dashofer.cz. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Proč právě software a on-line?

Program pro oceňování stavebních prací v prostředí Windows, včetně databáze cen stavebních prací a materiálů a řadou funkcí, doplněný o 720 vzorových rozpočtů a okamžitým přístupem do on-line.

Přehled modulů

1. Katalog stavebních prací a materiálů
2. Stavební rozpočet
3. Harmonogram stavby
4. Čerpání rozpočtu a fakturace
5. Vzorové rozpočty

Navíc okamžitý přístup do on-line verze.

Garance kvality

Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Ovládání programu je vytvářeno ve spolupráci se zkušenými rozpočtáři a kolektivem autorů z praxe.

Objednejte si produkt za 12990,-  bez DPH

Ceník stavebních prací 2024 je program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci, včetně vzorových rozpočtů a přístupu do on-line verze.

Základní součástí programu a on-line verze je databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů, tj. celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. K dispozici je tak nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností. Další součástí tohoto produktu je navíc modul Vzorové rozpočty, který obsahuje 720 vzorových rozpočtů pro jednotlivé stavební činnosti.

Aktuální verze programu 5.8 a on-line verze umožňuje automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen soubor xls nebo xlsx). Zároveň je možné také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. anebo při tvorbě rozpočtů používat speciální funkci Automatické určení výměr, která Vám určí výměry přímo z výkresu a vloží je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Zajištěna vzájemná porvázanost mezi softwarovou a on-line verzí produktu. Online verze zajistí okamžitý přístup k databázi cen a ke zpracovaným souborům. Software větší komfort ve zpracování s větší řadou funkcí a variabilitou výstupů. Produkt je určený pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku. Instalace softwaru je z dodaného CD, nebo je možnost si verzi stáhnout.

Video

Výběr z obsahu software a on-line verze:

SOFTWARE

ON-LINE

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Přehledná stromová struktura katalogu s detailnějším členěním prací a montáží
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Úprava stávajících položek  
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Vyhledávání v ceníku stavebních prací a materiálů  

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Přehledná stromová struktura katalogu
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Úprava stávajících položek
 • Vyhledávání v ceníku stavebních prací a materiálů
 • Archív staré databáze cen s možností přepočtu zpracovaných souborů

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (za pomoci xls nebo xlsx souboru)
 • Ocenění rozpočtu z Excelu do Excelu - doplnění cen a vrácení zpět do původního souboru
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Hromadné nastavení procenta pro režii, zisk a mzdy v rámci zpracovaného rozpočtu
 • Zobrazení rozpočtu v nákladové ceně, tj. bez režií a zisků
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Sumarizace položek rozpočtu za HSV, PSV, Montáží, Přesunu hmot a sutí a Materiál
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jednotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Možnost exportu do Excelu se zachováním vzorců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Zobrazení procentuálního poměru nákladů v rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Možnost porovnání rozpočtů se zvýrazněním rozdílů
 • Automatické určení výměr  

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu stavby
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 •  Přehledný a kompletní výkaz výměr
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (za pomoci xls a xlsx souboru)
 • Export rozpočtu do MS Excelu nebo do formátu pdf
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 •  Slepý rozpočet
 •  Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 •  Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Zaokrouhlování cen
 • Při exportu položek do Excelu možnost výběru exportovaných sloupců
 • Tisk a PDF kompletního stavebního rozpočtu, krycího rozpočtu, výkazu výměr a všech podkladů pro veřejné zakázky     

Harmonogram stavby

 • Grafická a tabulková část harmonogramu stavby
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Technologické přestávky
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Export tabulkové části harmonogramu do excelu
 • Tisk a PDF kompletního harmonogramu stavby     

Harmonogram stavby

 • Grafická a tabulková část harmonogramu stavby
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Technologické přestávky
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Export tabulkové části harmonogramu do excelu
 • Tisk a PDF kompletního harmonogramu stavby     

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Zobrazení historie čerpání
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 • Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Kontakty - databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Automatické sledování a rozesílání upomínek faktur
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Tisk a PDF čerpání rozpočtu a faktur, vč. hromadného tisku
 • Export do excelu čerpání rozpočtu a fakturace
 • Vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky v čerpání rozpočtu
 • Statistika fakturace 
 • Prostavěnost stavby

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Zobrazení historie čerpání
 • Vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky v čerpání rozpočtu
 • Fakturace položek z rozpočtu včetně ostatních nákladů
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH
 • Vystavení faktury - daňový doklad, zálohové faktury a faktury s přenesenou daňovou povinností
 • Zobrazení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Zaokrouhlování cen ve fakturaci
 • Kniha faktur
 • Kontakty - databáze dodavatelů a firem použitých pro fakturaci
 • Export do excelu čerpání rozpočtu
 • Možnost rozděleného tisku faktur - faktura a soupisu provedených prací
 • Tisk a PDF čerpání rozpočtu a faktur

Vzorové rozpočty

 • 720 vzorových skladeb stavebních rozpočtů
 • možnost otevřít vzorový rozpočet v programu Ceník stavebních prací a pracovat s ním
 • otevření vzorového rozpočtu ve formátu pdf, xls (excel) nebo jako formát xml (tj. elektronický výkaz výměr)
 • možnost přiřazovat vybrané vzorové rozpočty do oblíbeného seznamu vzorů
 • praktické vyhledávání v databázi vzorů podle čísla vzoru, názvu nebo podle JKSO
 • tvorba stavebního rozpočtu bez opomenutí základních položek

Aktualizační servis po dobu předplatného

Součástí produktu je kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Tato databáze se dvakrát ročně aktualizuje na novou cenovou úroveň a doplňuje se o nové položky za stavební praxe.

Ovládání produktu se v rámci aktualizačního servisu upravuje a doplňuje průběžně o nové funkce produktu, vycházející z požadavků uživatelů.

Po celou dobu trvání předplatného existuje možnost vracet se ke staré verzi databáze cen a volit možnost přepočtu zpracovaných rozpočtů podle zvolené cenové úrovně databáze cen.

Poslední aktualizace software 5.8 a online verze obsahuje:

SOFTWARE 5.8

ON-LINE 1.6

 • aktuální databáze cen RTS platná až do jara 2024
 • 720 vzorových rozpočtů pro jednotlivé stavební rozpočty
 • QR kód na fakturách
 • zobrazení nové sazby DPH
 • centrální číselník konstant pro výměry položek
 • vylepšený import pro ocenění rozpočtu z Excelu
 • zobrazení stavebních objektů v harmonogramu stavby
 • aktuální databáze cen RTS pro rok 2024
 • archív staré databáze cen s možností přepočtu již zpracovaných souborů

Poradenský servis zdarma

V rámci poradenského servisu Vám zdarma poskytujeme k produktu hot-line, poradíme a zodpovíme dotazy s používáním produktu. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel.: 222 539 355 nebo na emailu: csp.hotline@dashofer.cz.

Doporučené minimální technické vybavení zařízení, na kterém bude software a on-line verze používána:

PC

 • počítač: procesor Intel Core, ADM Ryzen
 • operační systém pro software: Windows 10, 11
 • operační systém pro on-line: Microsoft Windows 7 a vyšší, Linux Ubuntu 14.10 a vyšší, MacOS 10.10 a vyšší
 • operační paměť: 4 GB RAM (a více)
 • pevný disk: min. 1 GB místa na hard disku
 • prohlížeč: MS Internet Explorer 10.0 a vyšší, Mozila Firefox 40 a vyšší, Google Chrome 44 a vyšší, Opera 31 a vyšší, Safari 
 • monitor, rozlišení pro software:800 x 600 bodů (a více)
 • monitor, rozlišení pro on-line: SVGA, min. 1024 x 768

Tablet a smartphone

 • operační systém: Microsoft Windows 8 a vyšší, Android 4.0 a vyšší, iOS 4.0 a vyšší
 • prohlížeč: MS Internet Explorer 10.0 a vyšší, Google Chrome, Safari
 • display, rozlišení: min. 1024 x 768 (tablet), min. 800 x 480 (smartphone)
 • procesor: min. 1 GHz

Toto jsou pouze doporučené minimální HW požadavky, které zaručují bezproblémovou funkčnost internetové aplikace. Není vyloučena funkčnost i na nižších verzích operačních systémů a internetových prohlížečích.

Instalace softwaru

Software Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty je standardně instalován z instalačního CD. Potřebujete-li ale instalovat nebo přeinstalovat tento software a nemáte už zakoupené instalační CD nebo máte nový počítač, který neumožňuje používání CD, pak využijte tento odkaz instalace. Získáte tak instalační soubor k Ceníku stavebních prací se vzorovými rozpočty. Tato možnost platí pouze pro verze 4.0 a vyšší, které byly uhrazeny a mají platné licenční číslo.

Multilicence

Chcete-li využívat program na více počítačích, je potřeba si ještě objednat multilicenci, tj. příplatek za poskytování multilicence.

Počet RTS položek stavebních prací a materiálů

97.963
položek stavebních prací
76.790
položek materiálů
7.235
agregovaných položek
Objednejte si produkt za 12990,-  bez DPH