Ceník stavebních prací

Program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů staveb, čerpání rozpočtu a fakturaci. Aktuální ceny stavebních prací a materiálů pro rok 2021 od firmy RTS, a.s. Program je cenově dostupný a jednoduchý na ovládání s celou řadou funkcí na ovládání v prostředí Windows. Zkontrolujete správnost vytvořeného stavebního rozpočtu a ohlídáte si Vaše investice vložené do stavební zakázky.

Objednat nyní Nová verze 5.3 s databází cen RTS II/2021

Co získáte?

Ceny stavebních prací a materiálů 2021 pro zadání a vyhodnocení výběrového řízení dodavatele, včetně kontroly stavebního rozpočtu a výkazu výměr, doplněné o řadu tiskových výstupů a exportů do PDF, XLS, XML a XC4.

Co nabízíme?

Aktuální verzi programu 5.3 s kompletní databází cen RTS II/2021 pro zadání a vyhodnocení výběrového řízení dodavatele, včetně kontroly stavebního rozpočtu, harmonogramu stavby a sledování čerpání rozpočtů a fakturace.

Poradenský servis

Bezplatný HOT-LINE k produktu je k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel. 222 539 355 nebo prostřednictvím emailu csp.hotline@dashofer.cz. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Proč právě software?

Komfortní program pro kontrolu stavebního rozpočtu a vyhodnocení výběrového řízení dodavatele v prostředí Windows, včetně databáze cen stavebních prací a materiálů a řadou funkcí a výstupů odpovídající vyhlášce č. 405/2017 Sb.

Přehled modulů

1. Katalog stavebních prací a materiálů 
2. Stavební rozpočet
3. Harmonogram stavby
4. Čerpání rozpočtu a fakturace

Garance kvality

Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Ovládání programu je vytvořeno ve spolupráci se zkušenými rozpočtáři.

Pomůžeme Vám vyřešit nárůst cen ve stavebnictví

Ceník stavebních prací s databází cen RTS II/2021 nově na trhu!

Za cenu 7 990,- Kč získáte kompletní verzi 5.3. Aktuální ceny v produktu reagují na zdražování ve stavebnictví.

Instalace softwaru je přes dodané CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Objednejte si produkt Nová verze 5.3 s databází cen RTS II/2021 za 7990,-  bez DPH

Ceník stavebních prací 2021 je program pro kontrolu stavebního rozpočtu a vyhodnocení výběrového řízení dodavatele, včetně sledování harmonogramu stavby a čerpání rozpočtu a fakturaci.

Základní součástí programu je databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů, tj. celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. K dispozici je tak nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností.

Aktuální verze 5.3 umožňuje automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen soubor xls nebo xlsx). Zároveň je možné také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. anebo při tvorbě rozpočtů používat speciální funkci Automatické určení výměr, která Vám určí výměry přímo z výkresu a vloží je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Tento software je určený pro investory, připravující podklady pro výběrové řízení a pro následnou kontrolu cenových nabídek uchazečů.

Video

Výběr z obsahu programu:

Katalog stavebních prací

 • Kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s., včetně komentáře k položkám
 • Ceníky HSV, PSV, Montáže, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiály
 • Vlastní položky stavebních prací a materiálů
 • Zálohování vlastních položek
 • Přehledná stromová struktura katalogu s detailnějším členěním stavebních prací a montáží
 • Komfortní vyhledávání podle kódu nebo částí názvu položky
 • Možnost poznámky k položce
 • Možnost importu nových položek z Excelu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Úprava stávajících položek
 • Možnost změnit kódy u položek tak, aby odpovídaly zadání od investora
 • Individuální nastavení procenta zisku, mzdy a režie v jednotkových cenách
 • Vlastní nastavení skupin položek, které se mají v Katalogu cen zobrazovat
 • Možnost vložit do Katalogu specifikaci položky - obrázek s detailem materiálu, vygenerovat QR a čárový kód nebo odkaz na web dodavatele

Stavební rozpočet

 • Snadné sestavení rozpočtu
 • Rekapitulace skupin stavebních prací
 • Členění stavby na objekty
 • Přehledný a kompletní výkaz výměr s neomezeným počtem řádků a popisky
 • Automatické ocenění slepého rozpočtu přímo z MS Excelu nebo OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí k tomu jen soubor o formátu xls nebo xlsx)
 • Ocenění rozpočtu z Excelu do Excelu - doplnění cen a vrácení zpět do původního souboru
 • Export rozpočtu do MS Excelu, Open Office i do formátu ORF, XML (elektronického výkazu výměr) a XC4
 • Odeslání rozpočtu ve formátech, pdf, jpg, .rtf, .html přímo z programu e-mailem
 • Přepočet položek nebo celého rozpočtu koeficientem nebo podle zadané cílové ceny rozpočtu
 • Přebírání hmotností pro položky přesunů hmot a sutí
 • Hromadná úprava kalkulačního vzorce
 • Hromadné nastavení procenta pro režii, zisk a mzdy v rámci zpracovaného rozpočtu
 • Zobrazení rozpočtu v nákladové ceně, tj. bez režií a zisků
 • Slepý rozpočet
 • Krycí list rozpočtu i slepého rozpočtu
 • Možnost zadání mimostaveništních a doplňkových nákladů procentem
 • Možností libovolného nastavení DPH u jednotlivých položek rozpočtu
 • Třídění rozpočtu vzestupně, sestupně, podle objektů, HSV, PSV
 • Sumarizace položek rozpočtu za HSV, PSV, Montáží, Přesunu hmot a sutí a Materiál
 • Tvorba úkolových listů s přehledem normohodin za jednotlivé práce
 • Množství tiskových sestav, vč. hromadného tisku, pdf a exportu do excelu bez nutnosti otevření jednotlivých výstupů
 • Výpočet cen v měně Euro
 • Možnost vložení firemního loga do tiskových výstupů
 • Zaokrouhlování cen
 • Možnost exportu do Excelu se zachováním vzorců
 • Možnost nastavení prořezu (ztratného) ve výkazu výměr u materiálu v rozpočtu
 • Možnost stanovit u položek v rozpočtu poměr mezi dodávkou a montáží
 • Úprava množství u svázaných položek práce a materiálu poměrem
 • Hromadná změna množství u zadaných položek v rozpočtu
 • Možnost do rozpočtu zahrnout vícepráce a méněpráce
 • Zvýraznění nakopírovaných položek z jiného rozpočtu
 • Zobrazení procentuálního poměru nákladů v rozpočtu
 • Cenová analýza rozpočtů - grafické i tabulkové vyhodnocení zpracovaných rozpočtů
 • Možnost porovnání rozpočtů se zvýrazněním rozdílů
 • Automatické určení výměr

Harmonogram

 • Grafická a tabulková část
 • Zobrazení harmonogramu stavby po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích
 • Přehled doby výstavby
 • Začátek a konec výstavby skupin prací
 • Doba trvání výstavby v týdnech (bez ohledu na konkrétní datum)
 • Délky trvání činností na základě normohodin
 • Možnost měnit délku trvání a pořadí činností
 • Volba počtu pracovních zdrojů
 • Technologické přestávky
 • Počet pracovních dnů a hodin

Čerpání rozpočtu a fakturace

 • Bilance množství a nákladů za položku
 • Bilancování rozpočtu – vyhodnocení zakázky podle ziskovosti a dalších parametrů
 • Soupis provedených prací
 • Kniha faktur
 • Centrální evidence všech faktur v programu
 • Zálohová faktura
 • Faktura s vyúčtováním zálohy
 • Faktura s přenesenou daňovou povinností
 • Vložení razítka a podpisu do faktur a vystavování dobropisu
 • Vkládání položek stavebních prací přímo do faktur (vícepráce, méněpráce)
 • Možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu a s libovolnou DPH
 • Hromadná úprava množství u fakturovaných položek
 • Databáze dodavatelů a firem
 • Odlišení nefakturovaných, vyfakturovaných nebo přefakturovaných položek
 • Vyhledávání uhrazených, neuhrazených faktur podle různých parametrů
 • Evidence o uhrazení vyfakturovaných položek v rámci čerpání rozpočtu
 • Automatické sledování a rozesílání upomínek faktur
 • Celkový přehled položek a faktur v jednom formuláři
 • Rekapitulace DPH na faktuře
 • Možnost rozděleného tisku faktur (faktura a položky)
 • Vlastní úvodní věta a zápatí na faktuře
 • Zaokrouhlování cen
 • Formuláře Výkaz hodinových mezd a Týdenní výkaz mezd
 • Sledování čerpaného a zbývajícího množství
 • Okamžitý přehled fakturace
 • Uchování historie čerpání položky
 • Statistika fakturace
 • Prostavěnost stavby – evidence průběhu výstavby s fakturací a soupisy prací

Aktualizační servis k programu

Dvakrát ročně aktualizujeme databázi cen stavebních prací a materiálů a doplňujeme je o nové technologie, včetně modulů programu. Při obdržení aktualizované verze programu se Vám stará verze s databází cen RTS přesune do archívu, ke kterému se budete moci kdykoliv vrátit a pracovat s ním. Vlastní položky se Vám přenesou do nové zaktualizované verze a zpracované rozpočty Vám program nabídne případně k automatickému přepočtu nebo ponechání ve staré cenové úrovně. S každou aktualizací je dále program rožšiřován a upravován o nové funkce.

Cena aktualizace u Ceníku stavebních prací je 2.990,- Kč + příplatek za multilicenci.

Poslední aktualizace programu 5.3 obsahuje:

 1. aktuální databázi cen RTS platnou až do jara 2022
 2. nová cenová soustava RTS reaguje na zdražování ve stavebnictví
 3. spojování objektů do jednoho nebo nově zvoleného objektu
 4. rozšíření položek pro vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VORN)
 5. vylepšení importu rozpočtu z Excelu do softwaru

Poradenský servis zdarma

V rámci poradenského servisu Vám zdarma poskytujeme k produktu hot-line, poradíme a zodpovíme dotazy s používáním produktu. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 16 hodin na tel.: 222 539 355 nebo na emailu: csp.hotline@dashofer.cz.

Minimální požadavky na konfiguraci PC:

 • Počítač: procesor Intel Core, ADM Ryzen
 • Operační systém: Windows 7, 8, 10
 • Operační paměť: 2 GB RAM (a více)
 • Pevný disk: min. 1 GB místa na hard disku
 • Rozlišení monitoru: 800 x 600 bodů (a více)

Instalace softwaru

Software Ceník stavebních prací je standardně instalován z instalačního CD. Potřebujete-li ale instalovat nebo přeinstalovat tento software a nemáte už zakoupené instalační CD nebo máte nový počítač, který neumožňuje používání CD, pak využijte tento odkaz instalace. Získáte tak instalační soubor k Ceníku stavebních prací. Tato možnost platí pouze pro verze 4.0 a vyšší, které byly uhrazeny a mají platné licenční číslo.

Multilicence

Chcete-li využívat program na více počítačích, je potřeba si ještě objednat multilicenci, tj. příplatek za poskytování multilicence.

Počet uživatelůAktivace multilicencePříplatek ke každé aktualizaci
2 - 54 000,- Kč2 000,- Kč
6 - 156 000,- Kč4 000,- Kč
16 - 2010 000,- Kč6 000,- Kč

Počet položek stavebních prací a materiálů

101.406
položek stavebních prací
88.985
položek materiálů
7.055
agregovaných položek

Pomůžeme Vám vyřešit nárůst cen ve stavebnictví

Ceník stavebních prací s databází cen RTS II/2021 nově na trhu!

Za cenu 7 990,- Kč získáte kompletní verzi 5.3. Aktuální ceny v produktu reagují na zdražování ve stavebnictví.

Instalace softwaru je přes dodané CD, nebo máte možnost si verzi stáhnout.

Objednejte si produkt Nová verze 5.3 s databází cen RTS II/2021 za 7990,-  bez DPH