Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznamGarance

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznamGarance

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Oceňování staveb od přípravy po realizaci

Formát: A5, Počet stran: 106, ISBN 978-80-7635-087-8

Publikace se zabývá oceňováním stavební produkce bytových (rezidenčních) staveb pomocí tradičních nástrojů a metod v jednotlivých fázích životního cyklu. Plynule tak navazuje na publikaci Rozpočtování staveb. Pro lepší pochopení problematiky je zde uveden příklad vzorového rozpočtu pro bytový dům se zaměřením na ocenění stavebních prací ve třech nejpodstatnějších vývojových etapách stavby (investiční záměr, příprava a realizace stavby). Příklad je doplněn podrobným popisem postupu zpracování rozpočtu s odkazy na software Ceník stavebních prací.

Co získáte?

Získáte teoretickou průpravu pro lepší pochopení oceňování stavební činnosti a popis postupu zpracování rozpočtu.

Co nabízíme?

Přehledně zpracovanou metodiku pro oceňování staveb doplněná příkladem stavebního rozpočtu pro bytový dům.

Garance kvality

Garance kvality je dána autorským kolektivem:
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Objednejte si produkt za 790,-  bez DPH

Publikace se zabývá oceňováním stavební produkce bytových (rezidenčních) staveb pomocí tradičních nástrojů a metod v jednotlivých fázích životního cyklu. Plynule tak navazuje na teoretické a praktické části publikace Rozpočtování staveb.

Naleznete v ní příklad zaměřený na tvorbu stavebního rozpočtu a ocenění stavebních prací ve třech nejpodstatnějších vývojových stupních stavby (investiční záměr, projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby) bytového domu. Publikace je v teoretické a příkladové části propojena odkazy na software Ceník stavebních prací.

Publikace o formátu B5, počet stran 106.

Životní cyklus stavby

 • Stavba a stavební objekt
 • Struktura životního cyklu stavby

Oceňování staveb v předinvestiční fázi

 • Třídění stavební produkce - objekty
 • Cenové ukazatele

Oceňování staveb v investiční fázi

 • Třídění stavební produkce – konstrukce a práce
 • Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 • Stavební rozpočet
 • Struktura stavebního rozpočtu
 • Ceny ve stavebních rozpočtech

Oceňování staveb v provozní fázi a likvidaci

Příklad – Oceňování rezidenční stavby

Projektová dokumentace

Investiční záměr

 • Ocenění stavebních objektů

Příprava a realizace stavby

 • Ocenění zemních prací
 • Ocenění základových konstrukcí
 • Ocenění svislých konstrukcí
 • Ocenění vodorovných konstrukcí
 • Ocenění úprav povrchů a konstrukcí podlah
 • Ocenění ostatních konstrukcí a prací
 • Ocenění izolací proti vodě
 • Ocenění profesí
 • Ocenění tesařských konstrukcí
 • Ocenění dřevostaveb
 • Ocenění klempířských konstrukcí
 • Ocenění krytin tvrdých
 • Ocenění truhlářských konstrukcí
 • Ocenění zámečnických konstrukcí
 • Ocenění podlah z dlaždic
 • Ocenění podlah vlysových a parketových
 • Ocenění keramických obkladů
 • Ocenění nátěrů
 • Ocenění maleb
 • Ocenění montáží
 • Ocenění vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů
 • Krycí list
 • Rekapitulace nákladů
 • Položkový rozpočet
 • Přepočet cenového ukazatele

Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

Specialista na oceňování stavební produkce v nadnárodní stavební společnosti a vysokoškolský lektor. Je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně, obor management stavebnictví. Od roku 2015 působí na Katedře ekonomiky a řízení, Fakulty stavební ČVUT a podílí se na výuce předmětů rozpočtování staveb a kalkulace cen ve stavebnictví. Je autorem řady odborných článků a spolupracuje na řešení výzkumných projektů v oblasti stavební ekonomiky. V rámci stavební praxe se krom tvorby a analýz stavebních rozpočtů zabývá provázáním informačního modelování staveb (BIM) a Cost managementu.

prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, soudní znalec v oblasti stavební ekonomiky, zejména oceňování nemovitých věcí, kalkulací nákladů, rozpočtování a nákladů životního cyklu. Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor stavební management a ekonomika. Od roku 1999 působí jako soudní znalkyně v oboru stavebnictví a ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. V letech 1997 – 2002 pracovala jako manažerka ve stavební a inženýrské společnosti. Na Fakultě stavební působí jako pedagog více než 20 roků, podílí se na řešení výzkumných záměrů a projektů v oblasti stavební ekonomiky a managementu. Koordinuje a zpracovává znalecké posudky v rámci Znaleckého ústavu Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2017 vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Je autorkou řady vysokoškolských skript, knih a odborných článků.

Objednejte si produkt za 790,-  bez DPH