Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikaceZáznam

14.5.2015, Ing. Pavla Butorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programuZáznam

10.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Rozpočtování staveb

Formát: A5, Počet stran: 86, ISBN 978-80-87963-76-0

Publikace se zabývá oceňováním stavební produkce pozemních staveb pomocí tradičních nástrojů a metod. Naleznete zde pravidla zaměřené na cenotvorbu ve stavebnictví, které jsou pro lepší pochopení této problematiky doplněna příkladem zaměřeným na tvorbu stavebního rozpočtu, včetně podrobného popisu postupu zpracování rozpočtu s odkazy na software Ceník stavebních prací.

Co získáte?

Získáte teoretickou průpravu pro lepší pochopení oceňování stavební činnosti a popis postupu zpracování rozpočtu.

Co nabízíme?

Přehledně zpracovaná pravidla rozpočtování doplněná příkladem stavebního rozpočtu pro rodinný dům.

Garance kvality

Garance kvality je dána autorským kolektivem:
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Objednejte si produkt za 790,-  bez DPH

Publikace se zabývá oceňováním stavební produkce pozemních staveb pomocí tradičních nástrojů a metod. Naleznete zde pravidla zaměřené na cenotvorbu ve stavebnictví, které jsou pro lepší pochopení této problematiky doplněna příkladem zaměřeným na tvorbu stavebního rozpočtu.

Podkladem je projektová dokumentace rodinného domu ve stupni dokumentace pro stavební řízení, obsahující výkresovou a popisovou část. Samotný stavební rozpočet je členěn na krycí list, rekapitulaci rozpočtu dle stavebních dílů, soupis prací, včetně výkazu výměr, a samotný položkový rozpočet. Příklad je doplněn podrobným popisem postupu zpracování rozpočtu s odkazy na software Ceník stavebních prací.

Publikace má formát B5 a 86 stran.

Principy tvorby ceny ve stavebnictví

 • Nákladově orientovaná tvorba cen
 • Tvorba cen orientovaná na poptávku
 • Konkurenčně orientovaná tvorba cen
 • Kombinace přístupů ve stavebnictví

Oceňování stavební produkce

 • Struktura nákladů stavebního projektu
 • Ocenění pomocí rozpočtových ukazatelů
 • Ocenění pomocí stavebního rozpočtu
 • Podrobný položkový rozpočet
 • Nabídka do veřejné soutěže
 • Ocenění změn projektu

Kalkulace nákladů na stavební konstrukce a práce

 • Individuální kalkulace
 • Kalkulační vzorec
 • Položky Ceníku stavebních prací

Příklad – Stavební rozpočet (rodinný dům)

 • Postup při tvorbě soupisu prací
 • Základní funkcionalita
 • Projektová dokumentace
 • Soupis prací
 • Krycí list
 • Rekapitulace
 • Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

Specialista na oceňování stavební produkce v nadnárodní stavební společnosti a vysokoškolský lektor. Je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně, obor management stavebnictví. Od roku 2015 působí na Katedře ekonomiky a řízení, Fakulty stavební ČVUT a podílí se na výuce předmětů rozpočtování staveb a kalkulace cen ve stavebnictví. Je autorem řady odborných článků a spolupracuje na řešení výzkumných projektů v oblasti stavební ekonomiky. V rámci stavební praxe se krom tvorby a analýz stavebních rozpočtů zabývá provázáním informačního modelování staveb (BIM) a Cost managementu.

prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, soudní znalec v oblasti stavební ekonomiky, zejména oceňování nemovitých věcí, kalkulací nákladů, rozpočtování a nákladů životního cyklu. Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor stavební management a ekonomika. Od roku 1999 působí jako soudní znalkyně v oboru stavebnictví a ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. V letech 1997 – 2002 pracovala jako manažerka ve stavební a inženýrské společnosti. Na Fakultě stavební působí jako pedagog více než 20 roků, podílí se na řešení výzkumných záměrů a projektů v oblasti stavební ekonomiky a managementu. Koordinuje a zpracovává znalecké posudky v rámci Znaleckého ústavu Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2017 vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Je autorkou řady vysokoškolských skript, knih a odborných článků.

Objednejte si produkt za 790,-  bez DPH